Правила

 

Играе се задължително по двойки на игрище с размери 20х10м. Основните правила и методът за броене на точките са същите, както при тениса.

Играта започва с изпълнение на сервис диагонално, като играчът първо топва топката в земята, след което я удря на нивото на кръста. Топката задължително първо трябва да попадне в противниковото поле. При отиграване на противниковия удар, играчът може да върне топката директно или да я остави първо да докосне стената. Друга функция на стените също така е, при изпълнение на удар е разрешено състезателят преди да върне топката в противниковото поле да я удари в една или повече стени на своето поле за получаване на изненадващ ефект или за улеснение при труден игрови момент. Удар директно в противниковите стени се счита за аут.

Също както при тениса, топката може само веднъж да топне във вашето поле или да бъде удряна.