Правила

 

Играе се в затворено помещение, в което се използват не само страничните четири стени, но и подът. Участниците може да са двама, може да се играе и по двойки. Целта е топката да се прати към предната стена – директно или чрез рикошет в останалите стени – странични и задна. След отскачането й от предната повърхност, играчите имат право да ударят топката, преди тя да е тупнала, или най-много след едно докосване на пода. Разиграването продължава, докато някой сбърка или докато съдията не отсъди препречване – в скуоша състезателите са длъжни, след като отиграят топката, веднага да се дръпнат и да оставят максимално място за удар на съперника, в противен случай им се отсъжда грешка. Добро отиграване на топката има, когато:

1. Преди да е отскочила втори път от пода, топката бъде пратена към предната стена, и то над „дъската“.
2. При движението си към предната стена топката не докосва пода или която и да е част от тялото или дрехите на играещия с нея.
3. Топката е ударена само веднъж.
4. Топката остане в очертанията на игрището след отскачането й от предната стена.

Игрището

Стените на игрището трябва да са бели или много светли. Само задната е от плексиглас, за да може да наблюдава публиката. Размерите са стандартни, линиите са червени, широки по 5 см. Особеност е т. нар. ТИН на предната стена. Това е ивица от шперплат или с метална обковка, висока 48 см и минаваща напряко през стената. ТИН-ът завършва в горната си част с дървена летва, боядисана в червено и известна като „дъската“. Именно над нея трябва да са всички удари в скуоша. На предната стена има и още една ограничителна линия. Тя се нарича КАТ и е на височина 1,83 м. Задължително е при сервис топката да попадне над КАТ-линията – удар под или точно върху нея се счита за грешка.

Има и още условия за правилен начален удар. Първото е играчът да е стъпил в зоната за сервис и да прати топката, след отскачането над КАТ-линията, в зоната на посрещача, определена между шортлинията и халфлинията (виж схемата). При това посрещачът има право да я отиграе, преди да е тупнала на пода. Второто условие е при сервис топката да не докосва пода, преди да се е ударила в предната стена, над КАТ-линията. След изпълнение на сервис, например отдясно, следващият трябва задължително да е отляво.

Отчитане на точките

Един мач се състои най-много от 5 гейма. Играчът, който пръв набере 15 точки, печели гейма, като вяка грешка е точка.  Ако се достигне до резултат 14:14 за първи път, посрещачът в този момент може да избере един от двата варианта – до 15 или до 17. В първия случай се играе само до още една точка и който я спечели, печели и гейма. При втория вариант се играе до 3 точки.