ТЕНИС ШКОЛА - ГРАФИК НА ГРУПИТЕ

 

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Корт 1 Корт 2 Корт 1 Корт 2 Корт 1 Корт 2 Корт 1 Корт 2 Корт 1 Корт 2 Корт 1 Корт 2 Корт 1 Корт 2
7:00-8:00                            
8:00-9:00                            
9:00-10:00                            
9:00-10:00                            
10:00-11:00                            
11:00-12:00                            
12:00-13:00                            
13:00-14:00                            
14:00-15:00                            
15:00-16:00                            
16:00-17:00                            
17:00-18:00                            
18:00-19:00                            
19:00-20:00                            
20:00-21:00                            
21:00-22:00                            
                             
                             
        Хемус състезатели   Деца над 7 години        
        Деца до 7 години   Външни посетители